Home / e² Ծրագրեր

e² Ծրագրեր

«Young Engineers Yerevan Center»-ի ծրագրերը 

Big Builders

Knex program

Տարիքային խումբ ՝ 4-6 տարեկան երեխաների համար
Դասընթացի տևողություն՝ 45 րոպե

«Big Builders»-ը եզակի ծրագիր է, որի նպատակն է զարգացնել երեխաների շարժողական և շոշափելիքի հմտությունները, ինչպես նաև տարածական մտածելակերպը։ Այս ծրագրի ընթացքում երեխաներն ուսումնասիրում են գիտության և տեխոլոգիայի հիմնական սկզբունքները՝ K’NEX®-ի աղյուսներով 3D մոդելներ կառուցելու միջոցով։ Դասընթացներն անցկացվում են փոքր խմբերով, որպեսզի յուրաքանչյուր փոքրիկ ինժեներ ստանա համապատասխան գիտելիք և փորձ։

Ծրագիրը ներառում է

 • Կենդանիների աշխարհ՝ տնային և վայրի կենդանիներ,
 • Կենսաբանություն՝ բնական վնասատուների հսկողություն, փոշոտում և այլն,
 • Տիեզերք՝ Երկիր մոլորակ և արեգակնային համակարգ,
 • Երկրաչափություն՝ պարզ երկրաչափական պատկերներ,
 • Տրանսպորտ և երթևեկության անվտանգություն կանոնններ,
 • Տրանսպորտային միջոցներ, այդ թվում `մոտոցիկլետներ, բեռնատարներ, մեքենաներ և նավակներ,
 • Ֆիզիկայի պարզ հասկացություններ՝ շփում, կայություն, հավասարակշռություն։

Ծրագրի նպատակներն են

 • Զարգացնել երեխաների տեխնիկական և կառուցողական մտածողությունը,
 • Բարելավել երևակայությունը,
 • Զարգացնել որոշումներ կայացնելու կարողությունները,
 • Խրախուսել անկախ և ստեղծագործական մտածողությունը,
 • Բարելավել միջանձնային հաղորդակցման հմտությունները։

Կառուցվող մոդելներն են

 • Հիմնական երկրաչափական պատկերներ
 • Զվարճանքների այգիներ
 • Տարբեր մեքենաներ
 • Տարբեր կենդանինե

Մենք կարծում ենք, որ երեխաները լավագույնս ընկալում են դասավանդվող թեման խաղերի միջոցով՝ կառուցելով մեր կողմից մշակված եզակի K’NEX® մոդելները:

Bricks Challenge 

young engineers conveyer

Տարիքային խումբ՝ I-V դասարան
Դասընթացի տևողություն՝ 75 րոպե

Ծրագրի հիմնական նպատակը LEGO®-ի աղյուսների և այլ հետաքրքիր գործիքների կիրառմամբ գիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի բնագավառներում (STEM) տեսական և կիրառական գիտելիքների փոխանցումն է։
Մեր աշակերտները մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի սկզբունքները սովորում են ինտուիտիվ ուսուցման միջոցով՝ միաժամանակ զարգացնելով ինքնակրթության հմտությունները:
Դասընթացի սկզբում թեմայի բովանդակությունը ներկայացվում է տարբեր պատմությունների միջոցով, որին հաջորդում է ֆիզիկայի կանոնների և պարզ հաշվարկների համադրումը որոնք, իրենց հերթին, հիմք են հանդիսանում LEGO® աղյուսներով մոդելների կառուցման համար։
Այս ամենի արդյունքում երեխաները կարողանում են գործնականում կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքներն, ինչն էապես նպաստում է յուրաքանչյուր դասընթացի ընթացքում ներկայացվող թեմայի ամրապնդմանը։

Ծրագիրը ներառում է

 • Պարզ և բարդ մաթեմատիկական գործողություններ՝ գումարում, հանում, թվի աստիճանի բարձրացում և այլն
 • Ծանոթություն փիլիսոփաների և գիտնականների հետ՝ Արքիմեդ, Նյուտոն, Լեոնարդո դա Վինչի և այլոք
 • Ֆիզիկայի տերմիններ և օրենքներ՝ կենտրոնախույս ուժ, կենտրոնաձիգ ուժ, վերամբարձ ուժ, հենման կետ և այլն։

Ծրագրի նպատակներն են

 • Զարգացնել ժամանակի պլանավորման և կառավարման հմտությունները,
 • Խրախուսել անկախ ստեղծագործական և նորարարական մտածողությունը,
 • Զարգացնել ճարտարագիտության գործընթացների վերլուծության կարողությունները,
 • Ընդլայնել ֆիզիկայի օրենքների և բնական երևույթների մասին գիտելիքները,
 • Զարգացնել թիմում աշխատելու հմտությունները։

Կառուցվող մոդելներն են

 •  Ինքնաթիռներ,
 • Տարբեր տրանսպորտային միջոցներ,
 • Վերամբարձ կռունկներ,
 •  Վերելակներ,
 • Ժամանակակից մեքենաներ

Galileo Technic

Young Engineers LEGO Kit

Տարիքային խումբ` IV-VII դասարան
կամ «Bricks Challenge» ծրագիրն ավարտած աշակերտներ,
Դասընթացի տևողություն՝ 75 րոպե

Ծրագրի միջոցով աշակերտներն ավելի խորը գիտելիքներ են ձեռք բերում գիտության, տեխնոլոգիաների, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի բնագավառներում (STEM): Աշակերտներն ուսումնասիրում են մեքենաները մասնագիտական ինժեների տեսանկյունից՝ կենտրոնանալով թիմային աշխատանքի միջոցով բարդ մեխանիզմներ կառուցելու և տարբեր լուծումներ առաջարկելու վրա:

Ծրագիրը ներառում է

 • Մաթեմատիկայի պարզ և բարդ գործողություններ,
 • Ֆիզիկայի հիմնական սկզբունքներ։

Ծրագրի նպատակներն են

 • Խրախուսել անկախ և ստեղծագործական մտածողությունը,
 • Զարգացնել ճարտարագիտական գործընթացները վերլուծելու ունակությունը,
 • Զարգացնել խնդիրները լուծելու հմտությունները,
 • Ձեռք բերել խորը գիտելիքներ ֆիզիկական օրենքների և տարբեր բնական երևույթների վերաբերյալ,
 • Զարգացնել հաղորդակցության և թիմային աշխատանքների հմտությունները:

YE ծրագրերն ավելի մանրամասն ներկայացված են YE-ի ամերիկյան կայքում

Վիճակագրական ակնարկ

Տարբեր երկրներում տարիների փորձի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ այն երեխաները, ովքեր մասնակցել են «Young Engineers»-ի զարգացման ծրագրերին, հետագայում մեծ հաջողություններ են ունեցել գիտական բոլոր առարկաներում։

Ապացուցված է նաև, որ «Young Engineers»-ի ծրագրին մասնակցած երեխաները ստանում են մաթեմատիկական գիտելիքներ, որոնք հետագայում նպաստում են միջին և ավագ դպրոցներում բարդ գիտական ծրագրերում ձեռքբերումներ ունենալուն։

Վիճակագրական հաշվետվություն

Վերլուծությունն իրականացվել է Center for Cooperation and Advancement (CCA)-ի կողմից