Home / e² Yerevan Center, Armenia News / Enrollments for summer camps are now open

Enrollments for summer camps are now open

YE children with background2019 թվականի LEGO-ի ամառային դպրոցի ընդունելությունն արդեն սկսված է։ Գրանցվելու համար կարող եք գրել մեր էլեկտրոնային փոստին՝ yerevancenter@e2youngengineers.com կամ զանգահարեք +374 11 778 776, +374 44 778 774 հեռախոսահամարով։

Շտապե՜ք ամրագրել ձեր երեխաների մասնակցությունը, քանի որ տեղերը սահմանափակ են։

Check Also

Young Engineers e² – Video profile

Young Engineers e² is an enrichment programs community that is dedicated to educate children the …